כל התכנים בנושא: פאה נכרית

פאה נכרית היא כיסוי ראש מהודר, כי היא מכסה את כל השער לחלוטין; שהרי הזוהר הקדוש אוסר לחלוטין בגילוי אפילו שערה אחת, ואף בירכתי הבית, כאשר האשה לבדה. ומבטיח ברכות גדולות לאשה שאפילו קורות ביתה אינם רואים שום שערה משערותיה.

הרבי פנה אל הכלה ושאל האם תלבש פאה נכרית אחרי החתונה, שכן כידוע הרבי הקפיד על כך גם באותם ימים שהדבר היה פחות מצוי מכפי שהוא היום. הכלה השיבה בשלילה באמרה כי תלך עם מטפחת. הרבי לא היה שבע רצון והגיב כי טבע המטפחת לרדת מעל הראש. הכלה אמרה שאכן תזהר להחזירה למקומה במקרה כזה. הרבי לא קיבל את דבריה ואמר שהניסיון הראה שלא ממהרים להחזיר את המטפחת במקרה שהיא נשמטת.