כל התכנים בנושא: פטירה ואבלות

חסד שגומלים עם הנפטר (כגון: הלוויה וקבורה). חסד זה הוא ״חסד של אמת״, כי אין לצפות מן הנפטר לתשלום או לגמול עבור החסד שעושים עמו.