כל התכנים בנושא: פנינה גאולתית

במקום שמחשבתו של אדם שם הוא נמצא. יוסקה שיח' מירלסון פתח במיזם חדש לשלוח בכל יום בווטסאפ פנינה גאולתית כדי להתחיל לחיות גאולה. ברכה והצלחה מופלגה.