כל התכנים בנושא: פרוזבול

תורתנו מצווה על שמיטת כספים, משמע, איסור גביית חובות לאחר שנת שמיטה, ומזהירה מהימנעות מהלוואה מחשש שמיטת הכספים. הילל תיקן את הפרוזבול לבטל חשש זה.