כל התכנים בנושא: צמד רעים

צמד רעים בהתוועדות חסידית מנעימים לקהל בניגוני חב"ד: "ונתנה תוקף", "ושמחת בחגך" ועוד.