כל התכנים בנושא: קבלת עול מלכות שמים

לפניכם סרטון המבטא בצורה נפלאה את קבלת עול מלכות שמים ב"קריאת שמע" בנעימה ונוסח של יהודי תימן.