כל התכנים בנושא: קריאת שמע

שבט מדרום האוקיינוס השקט בשירת שמע ישראל מרגשת ביותר. טרם שמענו קריאת שמע כזו. לא נראה שהם יהודים! האם יש להם איזה קשר ליהדות. בגאולה הקרובה תישמע קריאת שמע דומה לזו בכל העולם.

הרבי מסביר את דברי רבי שמעון באבות פרק ב, על הזהירות בקריאת שמע ובתפילה ועל הקשר ביניהם לבין הציווי "ואל תהי רשע בפני עצמך", שעניינו לחזק את האמונה בכח התשובה.

לפניכם סרטון המבטא בצורה נפלאה את קבלת עול מלכות שמים ב"קריאת שמע" בנעימה ונוסח של יהודי תימן.