כל התכנים בנושא: רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב

הבעל שם טוב הקדוש לפני הסתלקותו ביקש שינגנו את ניגון הרחמים של רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב לפניו.