כל התכנים בנושא: רבי מאיר בעל הנס

רבי מאיר בעל הנס היה ידוע במאמציו ובכוחו להשכין שלום. אחד הסיפורים המפורסמים על מעשיו אלו מופיע במדרש. כדלהלן:…

י"ד אייר שבו חל פסח שני הוא גם יום ההילולא של רבי מאיר בעל הנס.