כל התכנים בנושא: שבט אפרים

אפרים הוא השבט המופקד על חודש תשרי. אפרים אכן מוזכר פעמים מספר בתפילת ראש השנה, וזכרו חותם את פרק הזיכרונות בתפילת המוסף: ״הבן יקיר לי אפרים"…