כל התכנים בנושא: שבט בנימין

בית המקדש שכן בחלקו של בנימין, לכן ראוי שיפקידוהו על החודש שבו טיהרו גיבורי החיל, בני שבטי בנימין, יהודה ולוי, את המקדש מגילולי היוונים, וביערו ממנו את תועבות המתייוונים.