כל התכנים בנושא: שבט גד

השבט המופקד על חודש אלול הוא גד. גד זכה באלול, חודש הרחמים והסליחות, משום שבו ובשמו גלומים מאבקי האדם הטוב נגד הרע. בתקוה שהטוב ינצח.