כל התכנים בנושא: שבעת המינים

ט"ו בשבט הוא "ראש השנה לאילנות" ולפי הנאמר: "כי האדם עץ השדה", משמע, שיש לכך שייכות גם לענייני העבודה של האדם השייכים ל"עץ השדה" שבאדם.