כל התכנים בנושא: שבת בראשית

כוחה של שבת בראשית שבאה כהמשך לכל החגים הוא בכך, שעוזרת לנו לעורר את הרצון לפעול ובגדול לעשות לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים.

הקב"ה לא התאוה לעולם האצילות, עולם האצילות היא ירידה מאור פניו, ואין חפץ לה' בירידה זו. הקב"ה נתאוה שתהיה לו דירה בתחתונים. דירה בעולמנו התחתון והגשמי – עולם העשיה. מדהים! אבל דוקא עולם זה על מילואו נברא. ועיקר שכינה בתחתונים היתה. (אמנם יש הרבה דרגות בשכינה, אבל הכונה היא לדרגה הגבוהה ביותר – דרגת אור אין סוף שלפני הצמצום).