כל התכנים בנושא: שמותיו של חודש טבת

במקרא נקרא טבת שלוש עשרה פעמים בשם "החודש העשירי", כיוון שהוא העשירי לניסן.