כל התכנים בנושא: שמותיו של חודש כסלו

במקרא נקרא "כסלו" פעמים אחדות בשם "החדש התשיעי" ופעמיים בשמו זה, כסלו . מקור השם "כסלו" בבלי.