כל התכנים בנושא: שמות חודש מרחשוון

שמות רבים לחודש: החודש השמיני, חשוון או מרחשוון, ירח בול וירח זרע.