כל התכנים בנושא: שמחה פרידמן

נשמה טהורה יורדת לעולם ומתלבשת בגוף, ירידה צורך עליה, למלא תפקיד בעולם