כל התכנים בנושא: שנים עשר הפסוקים

זמרים מפורסמים שרים את שנים עשר הפסוקים ומאמרי חז"ל שנבחרו ע"י הרבי שליט"א מיליובאוויטש מלך המשיח בליווי מוסיקה מדהימה.

הסבר על הפסוק הראשון שבשנים עשר הפסוקים: "תורה ציוה לנו משה מורשה קהילת יעקוב".

ילד בן שלוש אומר את שנים עשר הפסוקים אותם אומרים ילדי ישראל על פי הוראת הרבי.

הרבי ביקש שכל ילד יהודי ישנן פסוקים אלה וילמד אותם בעל־פה כדי שיוכל לחזור עליהם בכל הזדמנות חגיגית. דבר שיקרב את ביאת המשיח ואת הגאולה האמתית והשלמה. ואכן ילדי ישראל נוהגים להכריז פסוקים אלה בכינוסי ילדים, תהלוכות ל"ג בעומר במסיבות קהילתיות, מסיבות משפחתיות ועוד.

אמירת השנים עשר פסוקים והכרזת "יחי המלך" בכותל המערבי לכבוד הכנסת ספר תורה החמישית של ילדי ישראל על ידי ילדי צבאות ה' בקעמפים.

הרבי מליובאוויטש בחר "שנים עשר פסוקים" מן החומש, התלמוד ,המדרש וספר התניא, פסוקים המבטאים רעיונות עיקריים וחשובים ביהדות, ועודד את הילדים לחזור עליהם ולשנן אותם בעל פה כדי שהרושם של תוכנם יישאר במחשבתם, והתורה תלך אתם לכל מקום בו הם נמצאים, וכך ייווצר אצלם קשר עמוק לתורה ולאמונת ישראל ויעזור להם להיות יהודים טובים יותר. הרבי עודד את הילדים ללמד גם ילדים אחרים פסוקים אלה, פסוקים שגם למבוגרים טוב לחזור ולשנן, כי הם מזרזים את הגאולה.

הרבי הורה להקהיל קהילות של ילדים ולומר אתם שנים עשר פסוקים שהם יסוד ועיקר באמונה היהודית. וברוך ה' עניין זה הולך ומתפשט, ויותר ויותר ילדים מדקלמים פסוקים אלה. בסרטון שלפניכם ילדי כיתות א' וב' בתל אביב שרים את הפסוקים בהתלהבות.

הרבי משה רבינו של הדור האחרון נתן הוראה שילדים – ילדי צבאות ה' הערבים בעדנו – יאמרו שנים עשר פסוקים המבטאים יסודות עיקריים ביהדות. וברוך ה' בכל כינוס ילדים בבית וברחובה של עיר, ב"חדר" וב"תלמוד תורה" אומרים הילדים פסוקים אלה ומקדשים את ה' ברבים.