כל התכנים בנושא: שרים עם הרבי

הרבי אינו רק הוגה בתורה מאין כמוהו שמשפיע גשמיות ורוחניות בכל העולם, אלא הוא קרוב לכל עם ישראל שכולם חסידיו. ותענוג גדול הוא להיות במחיצתו ולשיר אתו בהתוועדויות החסידיות.