כל התכנים בנושא: תודה לה'

על הכל יהודי מודה לקדוש ברוך הוא ואומר: תודה! ברוסית – חראשו!

חיים משה שר "תודה על כל מה שבראת". יהודי תמיד מודה לה' על כל הטובות שעושה עמו. מהרגע שנעור משנתו הוא אומר: מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך".