כל התכנים בנושא: תוכן הפרשה. ספר דברים

פרשת וזאת הברכה עוסקת במיתתו של משה רבינו ובברכות שברך את שבטי ישראל לפני מותו