כל התכנים בנושא: תמונות הרבי

"והיו עיניך רואות את מוריך". ראיית פני צדיק משפיעה על נשמת האדם, במיוחד תמונת פני קדשו של הרבי מלך המשיח, שיכול לפעול ישועות בגשמיות וברוחניות. כדאי שבכל בית תהיה תמונתו של הרבי.