כל התכנים בנושא: תפילה לעני כי יעטוף

הניגון המרגש בו מולבשות המילים מתהילים: תפילה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו… ה' אל תסתר פניך ממני….