כל התכנים בנושא: תפילת חנה

סיפורה של חנה היא אשתו של אלקנה מעורר התפעלות על יחסים נפלאים בין איש לאשתו. אולם מעבר לזה יש כאן דוגמה חיה לאשה המצטיינת בכח תפילתה שאופן תפילתה היא מופת לרבים, עד כדי כך שחז"ל למדו מחנה את כל הלכות תפילה.

השיר מתוך תפילת חנה: אל הנער הזה התפללתי ויתן השם לי את שאלתי אשר שאלתי מעמו.