כל התכנים בנושא: תפילת נעילה

כוחה של פגישה אחת עם שליחה של הרבי ביום כיפור בזמן תפילת נעילה