כל התכנים בנושא: תרנגול

על פי מנהג האר"י הקדוש נוהגים לערוך פדיון כפרות באמצעות תרנגול, ויש נוהגים לעשות זאת באמצעות צדקה. החסיד המחופש לתרנגול מלמד אותנו על המנהג הזה בדרך הומוריסטית.