נצחוני בני נצחוני

כשכל ישראל נמצאים במצב של תשוקה וציפיה לביאת המשיח… הקב"ה מחייך ואומר: נצחוני בני נצחוני. הוא שמח שבניו נותנים לו עצה ופסק דין לסיים את הגלות וממלא רצונם (הרבי, ערב כיפור תשנ"ב)