עתידה אשה ללדת בכל יום

לעתיד לבוא כשזמן ההריון יתקצר לתשע שעות!… עתידה אשה ללדת בכל יום!… אז נשאלת השאלה: מתי תצא האשה לחופשת לידה? ומתי תחזור מחופשת לידה?