אבא מלך העולם

הגיע הזמן להמליך את השם על כל העולם