הרבי אבא של כולנו

אברהם פריד מספר סיפור מדהים המלמד שאפילו גוי מבין שהרבי מליובאוויטש הוא אבא של כולנו.