הרב מיכאל לסרי: הרבי מליובאוויטש הוא המשיח על פי ההלכה!

הרב מיכאל לסרי מסביר שהרבי מליובאוויטש הוא המלך המשיח על פי המקורות, על פי ההלכה! והוא חי וקיים!