התוועדות חסידית במסגרת כינוס השלוחים ב770 בתשפ"א

התוועדות חסידית במסגרת כינוס השלוחים בבית חיינו 770 מלווה בסיפורים ובניגונים חסידיים של השלוחים והתמימים