לקראת תשעה באב שמח

תשעה באב ייהפך למועד ויום שמחה