מודאר זהראן חושף את האמת בנוגע לסכסוך ישראל ושכניה.

זהראן מסביר שישראל עוזרת לשכניה ודווקא אירופה ממנת את מי שמדכא את השכנים של ישראל.

מודאר זהראן חושף את האמת בנוגע לסכסוך ישראל ושכניה. וידאו