נחשפו המדרגות שהובילו לבית המקדש

הארכיאולוגים חשפו מדרגות שהובילו לבית המקדש ברחוב מדורג מימי הבית השני. דבר זה קורה בימי בין המיצרים סמוך לתשעה באב... רמז לכך שייבנה בית המקדש במהרה בימינו...

נחשפו המדרגות שהובילו לבית המקדש וידאו