ניגון שאמיל בפי חוני צוקר עם מקהלת ה"קאפעליא"

הזמר חוני צוקר בניגון שאמיל המושר עם מקהלת ה"קאפעליא" עבור פרוייקט אירגון צבאות השם העולמי