על הכל תודה להשם

על הכל יהודי מודה לקדוש ברוך הוא ואומר: תודה! ברוסית - חראשו!