עם שליחי הרבי: הרב חיים ברוד מפלאיה דל כרמן והרב בנימין אדרעי הרב הראשי ליפן

סיפורים מיוחדים של שנים משליחי הרבי בעולם