פרשת במדבר – ביאור הרב יוסי גינזבורג לדבר מלכות

הרב יוסי גינזבורג מבאר את ה"דבר מלכות" לפרשת במדבר. טעימה מתורתו של משיח כהכנה לגאולה.