פרשת ויקרא – מהו עניין הקרבנות?

הרב שמעון וייצהנדלר מסביר מהו סוד עניין הקרבנות, עליהם נאמר: "ריח ניחוח להשם".