שיר למעלות אשא עיני אל ההרים – שיחת הרבי

קטע משיחת כ' מרחשון תשמ"א (מאה ועשרים שנה להולדת הרבי הרש"ב). בשיחה מסביר הרבי שליט"א מלך המשיח את ענין פרק קכ"א שיר למעלות'.