בובלך – 3 בובות חסידיות רוקדות ריקוד חסידי עדכני סוחף !

בובלך - 3 בובות חסידיות רוקדות ריקוד חסידי עדכני סוחף ! וברקע שומעים את אברהם פריד בשיר מלהיב לכבוד משיח.