בזכות אהבת ישראל נביא את הגואל

קליפ מרגש על אהבת ישראל על פי תניא ל"ב. בסרטון גילוי של אהבת ישראל אצל יהודים מכל החוגים בארץ ישראל ובצרפת. בזכות ישראל נביא את הגואל.