בני פרידמן בקומזינג, כל מה דעביד רחמנא לטב עביד

בני פרידמן בקומזינג, כל מה דעביד רחמנא לטב עביד, כלומר, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה!