גילוים מדהימים במקום המקדש

אלפים שנה לאחר החורבן מוצאים גילויים חדשים על החיים בירושלים בתקופה המפוארת כאשר בית המקדש עמד על תילו.