הרבי והחסידים מנגנים את הניגון: לכתחילה אריבער

החסידים שרים את הניגון "מלכתחילה אריבער" בהוראת הרבי. שיר זה מיוחס לרבי המהר"ש ומשמעו: מלכתחילה צריך ללכת מלמעלה.