הרבי מעיד על עצמו שהוא המלך המשיח

הרבי מתגלה בכל התוקף ומעיד על עצמו שהוא מלך המשיח, כשאומר שנשיא הדור הוא המשיח שבדור, ששמו מנחם. הוא אומר שמלך המשיח הוא הוגה בתורה כדוד אביו, ונלחם מלחמות ה' ומנצח ונכנס לבית הכנסת בו הוא נמצא.