הרב בועז קלי מדבר על שבע מצוות בני נח

הרב בועז קלי מדבר על שבע מצוות בני נח ומספר שבקרב הערבים יש התעניינות גדולה בנשא זה.