הרב שניאור שניאורסון על נסיעה לרבי וניסי ניסים

הרב החסיד שניאור שניאורסון מדבר על חובת כל יהודי לראות את רבו ברגל בשביל להתחבר עם עצם הנשמה בגלוי.